Sürdürebilirlik

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

” Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmayı Amaçlıyoruz “

 

Rovagro olarak, sürdürülebilirlik misyonunu işimizin temeline yerleştirdik. Çevreye duyarlı uygulamalarla karbon ayak izimizi azaltıyor, doğal kaynakları koruyor ve biyoçeşitliliği destekliyoruz. Aynı zamanda, yerel toplulukların ihtiyaçlarını anlamak ve desteklemek için aktif bir rol oynuyoruz.

 

Tedarik zincirimizin her aşamasında sosyal ve ekonomik sorumluluğumuzu yerine getirirken, etik değerlere ve en yüksek standartlara bağlı kalıyoruz. Rovagro olarak, tarımın geleceğini şekillendirmede sürdürülebilirlik ilkelerini merkeze alıyoruz ve yeşil, adil ve yaşanabilir bir dünya için çaba sarf ediyoruz.

Doğaya Saygı

Rovagro olarak, doğanın korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda kararlıyız. Doğaya saygılı uygulamalarla çevremizi korumayı ve biyoçeşitliliği desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

Çevre Dostu Tarımsal Üretim

Rovagro olarak, çevre dostu tarımsal üretimi benimsiyoruz. Doğaya zarar vermeden ve kaynakları verimli bir şekilde kullanarak sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekliyoruz.

Yenilenebilir Enerji

Rovagro, yenilenebilir enerjiyi destekler. Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla uyumlu olarak, enerji tüketimini minimize eder ve çevresel etkiyi azaltır.